Registracija uporabnika
* Uporabniško ime
Uporabniško ime mora imeti najmanj 4 znakov
* Geslo
Geslo mora imeti najmanj 5 znakov
* Potrditev gesla
* Vzdevek
Če pustiš to polje prazno, bo tvoj vzdevek enak uporabniškemu imenu
* E-naslov
URL

Koliko je 6+7 (8 črk)

* Označuje obvezna polja