Mo-stiščarji, mo-krota

Besedilo: Maja Tomšič
Fotografija: © Istockphoto / Davorlovincic

2. februar – mednarodni dan varstva mokrišč

imageNa Ljubljanskem barju so v antiki živeli mostiščarji, danes pa krote. Mokrišča, območja močvirij, nizkih barij, šotišč sladke ali slane vode imajo zelo pomembno naravno vlogo. Tako kot ledvice čistijo kri in odvajajo strupene snovi v tvojem telesu, tako mokrišča kot čistilna naprava odlagajo strupene snovi (umetna gnojila in pesticide) in čistijo vodo! A tako kot tvoje telo tudi okolje lahko zboli, če je strupov preveč. Mokrišča tudi napajajo vire pitne vode, preprečujejo poplave, so zatočišča raznim živalim: pticam, vidram, bobrom, krotam, ribam, kačjim pastirjem, želvam. Intenzivno kmetijstvo, onesnaženi pritoki in izsuševanje ogrožajo mokrišča tudi v Sloveniji. Navidezno nezanimiva mokra območja so zelo živahna in nujno je, da jih ohranjamo.

Slovenska mokrišča

Na Pokljuki si je poleg biatlona vredno ogledati tudi barja. Na www.skocjanski-zatok.org si preberi, kakšno mokrišče je Škocjanski zatok. Tudi Sečoveljske soline so mokrišče. Na www.soline.si/krajinski_park preberi, zakaj so posebne. Mali Plac pri Vrhniki je edini živi ostanek nekdanjega šotnomahovnega Ljubljanskega barja. Pojdi tja, regljanja žab še dolgo ne boš pozabil!
image


Facebook Junior.si

Anketa


Koliko let smo slovenske juniorje navduševali za raziskovanje in varovanje našega planeta?


Juniorjeva nagradnica


Tukaj izveš imena srečnih nagrajencev.