Moč vode

Besedilo: Maja Omladič
Fotografija: Luka Dakskobler

Prijetno je sedeti v hiši in poslušati, kako drobne kaplje trkajo na okno. A te kapljice se lahko spremenijo v vode z rušilno močjo! Močna deževja in neurja prinašajo naravne nesreče, kot so poplave, toča in zemeljski plazovi. Nedavno smo bili priča moči vode tudi v naši deželi. Ali veš, kaj storiti, če pride do poplav?

Pred poplavo

imageVčasih lahko različne institucije napovejo obilico padavin in z njimi možnost poplav in plazov. Če živite na območju pogostih poplav, starši najbrž dobro vedo, da je iz nižjih prostorov treba umakniti dokumente, dragocenosti, hrano in druge pomembne stvari. Dobro si je priskrbeti posode s pitno vodo. Če obstaja možnost, da bo zgradbo, v kateri živite, v celoti poplavilo, pa je modro vse najpomembnejše imetje odnesti kar k prijateljem, sorodnikom ali na kraje, ki so predvideni za evakuacijo oziroma preselitev zaradi ogroženosti. Toda preden zapustite dom, nikoli ne pozabite izklopiti elektrike, plina in vodovoda. Med poplavo Včasih ujma nastopi nenapovedano. Kaj takrat? Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje svetuje: - Če ostaneš tam, kjer voda poplavlja, se umakni v višje predele stavbe. Kliči na pomoč, ponoči pa si pomagaj s primernimi svetili, da te bodo reševalci lažje našli. Ob sebi imej kakšen predmet, ki dobro plava in se ga lahko oprimeš. - Izogibaj se območij in prostorov, ki jih lahko nenadno zalije voda. - Ne poskušaj prečkati toka deroče vode. - Ne približuj se rečnim brežinam, saj lahko voda spodkoplje tla. Po poplavi Ko se ozračje umiri in dež preneha, se pokaže, kaj lahko za seboj pusti razjarjena voda. Takrat: - Ne uživaj hrane, ki je bila v stiku s poplavljeno vodo, in ne pij vode iz pip, dokler ne sporočijo, da je voda spet pitna. - Ne vključuj električnih aparatov, ki so bili poplavljeni, dokler jih ne pregleda strokovnjak. - S starši obvestite pristojne službe o napakah na telefonskem, komunalnem, električnem, plinskem ali drugem omrežju. Več nasvetov, kako ravnati ob naravnih nesrečah, preberi na http://www.sos112.si.

Nasvet
Med poplavo in po njej potrebujemo zaloge (konzervirane) hrane in pitne vode, pribor prve pomoči, nujna zdravila ter primerna oblačila in obutev.

Ali veš?
O nevarnosti poplave nas obvestijo tudi z zvočnim alarmom. Zavijajoč zvok sirene, ki traja eno minuto, se poleg nevarnosti poplav uporabi tudi ob večjem požaru ali drugih nevarnostih. 

image


Facebook Junior.si

Anketa


Koliko let smo slovenske juniorje navduševali za raziskovanje in varovanje našega planeta?


Juniorjeva nagradnica


Tukaj izveš imena srečnih nagrajencev.