Vodni ambasadorji in detektivi na delu

Besedilo: Pika Breskvar/Dialog in Anton Komat, samostojni raziskovalec
Fotografije: Vesna Strmšek/Dialog

Si se kdaj vprašal ali morda celo pozanimal, kakšno vodo piješ? V podjetju Mariborska livarna Maribor so se, in ker so informacije o kakovosti pitne vode zaskrbljujoče, so ustanovili poseben sklad, imenovan Armalov sklad za čisto pitno vodo v slovenskih šolah. Namenjen je vam, juniorjem, saj ste ena najobčutljivejših skupin za vse zdravju škodljive snovi v pitni vodi.

Vodni ambasadorji in detektivi na deluV okviru Armalovega sklada so letos ob 22. marcu, svetovnem dnevu vode, v Mariboru organizirali tudi forum mladih s pomenljivim naslovom Je naša pitna voda zares tudi pitna.

Gost in moderator foruma je bil ekolog in samostojni raziskovalec Anton Komat. Toda glavno besedo so imeli predstavniki šol, ki so pripravili zanimive predstavitve svojih aktivnosti in dejavnosti.

Na forumu je bilo zelo živahno, mladi ‘vodni ambasadorji in detektivi’ pa so izpostavili tudi najbolj pereče probleme, ki so jih spoznali med raziskovanjem pitne vode v svojih okoljih.

Nekateri so proučevali pitje vode iz domačih pip med sokrajani, drugi so raziskali okolico in vire pitne vode ter proučili njihovo stanje, mnogi pa so organizirali posebne šolske dneve, posvečene vodi, in ustvarjali v literarnih, likovnih in drugih delavnicah. Mladi udeleženci foruma so na zabaven način izvedeli mnogo zanimivega.

Akcija Armalov sklad poteka že drugo šolsko leto, v njej pa lahko prek javnega razpisa sodelujejo osnovne in srednje šole. Letos se je akciji pridružilo kar devet šol, in sicer Osnovna šola Puconci, Šolski center Velenje, Gimnazija Kočevje, Osnovna šola Polzela, Gimnazija Ljubljana Šiška in dijaški dom, Osnovna šola Marije Vere iz Kamnika, Osnovna šola Toneta Tomšiča iz Knežaka, Osnovna šola Ivanjkovci in Osnovna šola Beltinci. Mariborska livarna Maribor je vsaki šoli podarila pipe Armal VivAqua, ki s posebnimi filtri čistijo tekočo pitno vodo.

Preveri, kakšno vodo piješ!
Predstavljamo ti nekaj utrinkov ter tri zelo zanimive demonstracijske poizkuse, ki jih je za udeležence foruma pripravil raziskovalec Anton Komat. Pripraviš jih lahko tudi sam doma in se tako prepričaš, kakšno vodo piješ.

KALIMO LUCERNO IN FIŽOL

V prvem poizkusu je Anton Komat udeležencem pokazal kalčke, ki so se kalili v pitnih vodah različne kakovosti. Fotografija prikazuje različno razvite kalčke lucerne in fižola.

KALIMO LUCERNO IN FIŽOL

Desno so kalčki lucerne v vodi iz ljubljanskega vodovoda, levo pa kalčki lucerne v vodi iz naravnega izvira Beli studenec pri Rašici. Vidite razliko? Kakšen je rezultat? V levi posodici so kalčki bolj razviti, kar se vidi že na prvi pogled.

KALIMO LUCERNO IN FIŽOL

Levo so fižoli, ki so vzkalili v vodi iz ljubljanskega vodovoda, desni pa v vodi iz naravnega izvira Beli studenec.

ČEBULICE IN KORENINICE


V drugem poizkusu je Anton Komat prikazal čebulice in rast njihovih koreninic v treh različnih vodah.

ČEBULICE IN KORENINICE

Če si dobro ogledaš fotografijo, vidiš, da imajo prve tri čebulice z desne strani komaj vidne koreninice, srednje tri čebulice so pognale približno srednje dolge koreninice, na levi strani pa so tri čebulice z najdaljšimi koreninicami, kar pomeni, da so zrasle v najčistejši vodi. Prizor nam jasno govori, da so v onesnaženi vodi nevarne snovi, ki zavirajo rast. Če bi si pod mikroskopom pogledali kromosome (dedni zapis, ki ga sestavljajo geni v kromosomih), bi lahko opazili njihove številne poškodbe. Ta poizkus pa pridobi značaj znanstvene metode, če si omislite pozitivno in negativno kontrolo. Pozitivna kontrola je določena koncentracija nekega genotoksičnega toksina (npr. nekega pesticida), negativna kontrola pa npr. čisti naravni izvir pitne vode. Potem le še izmerimo povprečno dolžino koreninic, jo primerjamo z obema kontrolama in tako izvemo, koliko je preiskovana voda kontaminirana.

ČEBULICE IN KORENINICE

Z desne proti levi:
tri čebulice v vodi iz izliva reke Gradaščice – najkrajše koreninice
tri čebulice v pitni vodi iz ljubljanskega vodovoda – srednje dolge koreninice
tri čebulice v vodi iz Belega studenca – najdaljše koreninice

Kaj lahko po vseh teh primerih in fotografijah sklepaš?
Vpliv kontaminirane vode na rastline je očiten in prav zato lahko z veliko verjetnostjo pričakujemo, da je ogroženo tudi zdravje ljudi, ki tako vodo pijejo.

image


Facebook Junior.si

Anketa


Koliko let smo slovenske juniorje navduševali za raziskovanje in varovanje našega planeta?


Juniorjeva nagradnica


Tukaj izveš imena srečnih nagrajencev.