Kaj je to Natura 2000?

Besedilo: Olga Berčič, Jelka Pogačnik
Fotografija: Marko Čadež

Ogledali sva si razstavo fotografij Zemlja, pogled z neba. Prevzela naju je bližina planeta, ki je ujet v objektiv in odtisnjen na papir, tako preprosto razkril resnice o sebi. Lepoto in ranljivost planeta.

Ljudje pogosto občudujemo naravo, njene neponovljive oblike in raznolikost. Pa vendar zaradi posegov v naravo vsako leto 4000 vrst organizmov za vedno izgine z ozemlja Evrope. Ali celo več, saj vseh bitij še ne poznamo.

Kaj lahko storiš?

Kaj je to Natura 2000?Poišči svoj kotiček v naravi, kamor se vedno znova vračaš. Vstopi v ta svet s spoštovanjem, radovednostjo in občudovanjem. Poglej okoli sebe in z vsemi čuti poskušaj spoznati delček planeta. Ko se tja vračaš, zaznaš spremembe in spoznaš, da ne živimo z naravo, temveč živimo v njej in da je spreminjanje del življenja.

Ko bomo ljudje razumeli življenje bitij in dogajanja v njihovih okoljih, bomo pri posegih v naravo lažje našli rešitve, ki bodo omogočale tako tehnični razvoj in obstoj narave.

S pridružitvijo Evropski uniji je Slovenija prevzela tudi njeno pravno ureditev. Natura 2000 vključuje pravno varovanje življenjskih okolij ogroženih rastlin in živali.

Slovenija ima 35,6 % od vsega ozemlja, ki je vključeno v omrežje NATURA 2000. To je največ med vsemi državami v uniji.

V Sloveniji živi 15.000 vrst živali, 6000 vrst rastlin in 5000 vrst gliv.

image


Facebook Junior.si

Anketa


Koliko let smo slovenske juniorje navduševali za raziskovanje in varovanje našega planeta?


Juniorjeva nagradnica


Tukaj izveš imena srečnih nagrajencev.