Drugi februar je ... svetovni dan varstva mokrišč

Besedilo: Mojca Furlan
Fotografija: Arne Hodalič

Kaj so mokrišča? Če povemo preprosto: mokrišča so tam, kjer je ozemlje ‘mokro’. To so območja, ki imajo značilnosti tako kopnih kot vodnih ekosistemov. Prav zato so nekaj posebnega, tako dragocenega in redkega. Najdemo jih ob rekah in jezerih, na sotočjih, na obalah ali visokih planotah in v dnu dolin.

Mokrišča so zibelka biotske raznovrstnosti, kar pomeni, da tam živi ogromno različnih vrst rastlin in živali. Tu lahko srečaš, denimo, sivo čapljo, polojnika, bobnarice, zanimive pa so tudi mesojede rastline, recimo mala mušinka in mastnica, ki ostanejo nepozornemu obiskovalcu skrite.

Drugi februar je ... svetovni dan varstva mokrišč

Tudi v Sloveniji je kar nekaj mokrišč. Prekrasno mokrišče najdeš v osrčju naše dežele - to je Ljubljansko barje. Na seznam mokrišč mednarodnega pomena so vpisane tudi Sečoveljske soline in Škocjanske jame.

Če se boš sprehodil po katerem od slovenskih mokrišč, stori to tiho, da s svojo navzočnostjo ne zmotiš ustaljenega življenja tamkajšnjih prebivalcev. Hodi le po označenih stezah.

Zaradi sodobnega načina življenja so ogrožena tudi mokrišča. Vse pogosteje izginjajo z načrtnim izsuševanjem zemljišč, zaradi gradnje novih cest in drugih posegov v naravo. Tudi zato je nastala Ramsarska konvencija o varovanju mokrišč, drugi februar pa je svetovni dan varstva mokrišč.

image


Facebook Junior.si

Anketa


Koliko let smo slovenske juniorje navduševali za raziskovanje in varovanje našega planeta?


Juniorjeva nagradnica


Tukaj izveš imena srečnih nagrajencev.